محمدرضا شجریان | مجله تفریحی فان 100

دسته: محمدرضا شجریان

یغما گلرویی کمپین حمایت از شجریان راه انداخت!

پس از آنکه بستری شدن استاد شجریان در بیمارستان خبرساز شد برخی از رسانه ها شروع به بی احترامی به ایشان کردند. یکی از روزنامه های ایرانی به نام ” کیهان ” با تیتری زشت و ناپسند نوشت: «بی‌اعتنایی مردم باعث شد که رفیق بهاییان بی‌بی‌سی به بهانه سرماخوردگی خود را در بیمارستانی بستری کند، […]